Rizika vzniku křečových žíl a jejich prevence

Na vzniku křečových žil má poměrně velký podíl vrozená dědičná predispozice, což vysvětluje jejich rodinný výskyt. Riziko jejich výskytu poté stoupá s přibývajícím věkem. Zatímco v populaci dvacetiletých se jedná spíše o sporadický výskyt, kolem šedesátého roku se v mírných formách objevují u každého druhého člověka. Vliv na jejich vznik má i pohlaví jedince. Až dvakrát častěji jsou postiženy ženy, přičemž u jedné třetiny z nich dojde k jejich objevení v době těhotenství. Vlivem hormonálních změn totiž u nich dochází k rozšiřování cév a nutnost vyživovat plod vede k zvýšenému množství krve, která jimi protéká. Hormony navíc ovlivňují i srážlivost krve, což zvyšuje riziko krevních sraženin. Velice diskutovaným tématem je užívání hormonální antikoncepce a jejich vlivu na zhoršení křečových žil. V současnosti na toto téma stále neexistuje jednotný názor, ale čím dál častěji převládá názor, že vzhledem k množství hormonů je vliv spíše zanedbatelný.


Riziko vzniku křečových žil nadále zvyšuje nadváha. Nadbytečný tuk částečně utlačuje žíly a přidá-li se k tomu ještě nedostatek pohybu, není zajištěn dostatečný žilní návrat. Svůj podíl nadále nese vysoký krevní tlak, dlouhodobé stání a případné záněty. Většinu těchto rizikových faktorů nemáme možnost nikterak ovlivnit, proto jedinou relativně schůdnou prevencí je dostatek adekvátního pohybu. Velice vhodné jsou zejména procházky, plavání či jízda na kole. Je-li to možné měli by jsme se také vyvarovat dlouhodobému stání a sezení, u žen se nedoporučuje nošení vysokých podpadků a příliš těsných kalhot. Ovlivnit můžeme i případnou nadváhu a špatné návyky stravování. K lepšímu průtoku krve můžete dopomoci odpočíváním s nohama ve zvýšené poloze či jejich střídavému sprchování teplou a studenou vodou.